zur Zeit

zur Zeit

Bytový dom Vrakunská cesta Bratislava

Južné mesto – zóna B1 – bytový dom BIII Bratislava

Rekonštrukcia Sociálnej poisťovne BA - Ružinov

Južné mesto – zóna B1 – bytový dom BII Bratislava

Južné mesto – zóna B1 – bytový dom BI Bratislava

Obytný súbor JARABINY Mlynské Nivy BA

Obytný súbor ČULENOVA BA