ISO 9001

ISO 9001
Zobrazit certifikát

Naše firma zavedla certifikovaný systém řízení kvality ISO-9001: 2008 už v roce 2005.

Základní orientací a cílem společnosti RR Unlimited sro je být tržnou a konkurenceschopnou společností, nabízející služby maleb, nátěrů, strojních stěrek, sanací betonů a litých podlah na vysoké úrovni a pro zákazníky vytvářet spolehlivé a silné zázemí.

Hlavní strategické záměry

 • dodávat zákazníkům pouze ty služby, které minimálně překračují jejich požadavky na kvalitu
 • předvídat očekávání zákazníků as předstihem na ně reagovat
 • spolupracovat zejména s kvalitními dodavateli
 • přijmout veškerá dostupná opatření vedoucí k zajištění dlouhodobé obchodní spolupráce s dodavateli materiálů a služeb
 

Závazky vedení společnosti (k podpoře výše uvedené strategie)

 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům
 • cíle k naplnění strategie pravidelně čtvrtletně kontrolovat
 • v případě neplnění cílů přijmout nápravná opatření
 • plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů
 • zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení jakosti
 • dodržovat platná ustanovení všech právních a jiných předpisů

Očekávání vedení společnosti (od zaměstnanců a spolupracovníků)

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací SMK
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
 • předcházení chybám důslednou sebekontrolou