nabídka činností

nabídka činností

Antikorozní nátěry ocelových konstrukcí

aplikace vysokotlakým nástřikem Graco Airless a Wagner Aircoat

Protipožární nátěry ocelových konstrukcí a betonů

Lité podlahy - povlakové systémy

Malby a nátěry interiérů

Fasádní nátěry

Sanace a reprofilace betonových povrchů sanačními a správková systémy

Strojní sádrové stěrky v interiéru aplikovány na omítky nebo betonové povrchy

Předpovrchová úprava na stupeň St. 3 podle ISO 8501-1

Vysokotlaké očištění a odmaštění nebo mokré pískování s přídavkem abraziva a neutralizátor systémem

Předpovrchová úprava betonových konstrukcí

Ultravysokotlaké očištění a odmaštění "water jetting" systémem

Předpovrchová úprava na stupeň St. 2 1/2 podle ISO 8501-1

Tryskání křemičitým pískem, ocelovou drtí