náterové systémy

náterové systémy
Nátery konštrukcií, nádrží, mostov, potrubí, špeciálne nátery do chemických a vysokoagresívnych prostredí
 • aplikované náterové systémy
krátkodobá L
 1. predpovrchová úprava (očistenie, opieskovanie, odmastenie povrchu)
 2. "syntetické" viacvrstvové systémy
strednodobá H
 1. predpovrchová úprava
 2. epoxid-polyuretánové, epoxidové dvojkomponentné dvoj- a trojvrstvové systémy
dlhodobá M
 1. predpovrchová úprava
 2. kombinácia dvojkomponentných vysokosušinových epoxidov a mastikov + polyuretánové krycie nátery

Sanácie a reprofilácie betónových povrchov sanačnými a vysprávkovými systémami
 • exteriér
krátkodobá L
 1. predpovrchová úprava
 2. sanačné systémy podľa požadovanej cieľovej funkčnosti

Nátery betónových konštrukcií, omietok a fasád akrylátovými a silikátovými farbami
 • interiér a exteriér
krátkodobá L
 1. predpovrchová úprava
 2. náterové látky dvoj- a trojvrstvové systémy

Protipožiarne nátery konštrukcíí
podľa požadovanej protipožiarnej odolnosti
 1. predpovrchová úprava
 2. kompletné protipožiarne náterové systémy Dunamenti, PLAMOSTOP, Steelmaster, PYROSTOP

Liate podlahy, protiprašné a protišmykové nátery betónových podláh
 • aplikované systémy
krátkodobá L
 1. predpovrchová úprava
 2. epoxidové, polyuretánové, iné systémy podľa požadovanej cieľovej funkčnosti
strednodobá M
 1. predpovrchová úprava
 2. epoxidové, polyuretánové, iné systémy podľa požadovanej cieľovej funkčnosti

Nátery dreva a drevených paluboviek
 • aplikované systémy
strednodobá M
 1. predpovrchová úprava
 2. systémy lakov podľa požadovanej cieľovej funkčnosti