prezentácia spoločnosti

prezentácia spoločnosti

Dovoľujeme si Vám týmto predstaviť našu aplikačnú firmu na maľby, nátery, strojné stierky, sanácie betónov a „liate“ povlakové podlahy s kompletným servisom povrchových úprav:

Realizujeme:

  • Antikorózne nátery oceľových konštrukcií
  • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcíí a betónov
  • Liate podlahy (napr. systémy Sikafloor) ako povrchové úpravy betónových podláh
  • Maľby a nátery interiérov (omietky, betóny, SDK,...)
  • Fasádne nátery (betóny, omietky,...)
  • Strojné sadrové stierky v interiéri aplikované na omietky alebo betónové povrchy
  • Sanácie a reprofilácie betónových povrchov sanačnými a vysprávkovými systémami
Zabezpečujeme už viac ako 20 rokov aplikáciu náterových látok, špeciálne nátery, otryskávanie, pieskovanie, protipožiarne nátery, nátery paluboviek, podláh hál a skladovacích priestorov, polyfunkčných objektov, bytových domov.
Zameriavame sa aj na náročné agresívne prostredia, chemické prevádzky, v ktorých pre našich zákazníkov realizujeme nátery s garantovanou 5-15-ročnou cieľovou funkčnosťou podľa podmienok normy ISO 12-944 pri vysokej stálosti a ochrane konštrukcií, nádrží, hydroblokov, potrubí a iných zariadení na transport médií.
Jednou z našich hlavných činností je kompletná povrchová úprava stavieb hypermarketov.
Špeciálnou činnosťou sú protipožiarne nátery atestovanými náterovými látkami v rôznych stupňoch odolnosti podľa pyrotechnických noriem. SME CERTIFIKOVANÝM APLIKÁTOROM PROTIPOŽIARNYCH NÁTEROV S BOHATÝMI DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI.
Našou nosnou činnosťou sú predpovrchové a povrchové úpravy betónu, sanácie a reprofilácie (mostné objekty), povrchové úpravy exteriérov a interiérov montovaných betónových stavieb (priemyselné haly, obchodné centrá, ...), priemyselné epoxidové a polyuretánové podlahy.

Pri našej činnosti sa v spolupráci so zákazníkom snažíme nájsť najrozumnejší kompromis medzi cieľovou funkčnosťou, reprezentovanou hlavne životnosťou náteru, dosiahnutou kvalitou a cenovou náročnosťou. Prvou fázou komunikácie s klientom je projekting a inžiniering náterových systémov, na základe ktorého vypracovávame konkrétny ponukový list náterového systému.

Ponúkame Vám širokú paletu náterových látok, sanačných hmôt a liatych podláh z produkcie firiem JUB (Slovinsko), NOVATIC (SRN), Tikkurila (Fínsko), Caparol (SRN), SIKA (SRN), MC – Bauchemie (SRN), Wilckens (SRN) - syntetických, polyuretanových, epoxidových, akrylátových. Naša firma je certifikovaným aplikátorom uvedených popredných európskych a svetových výrobcov náterových látok.

V prípade zvýšenej koróznej ochrany realizujeme náterové systémy vysokosušinovými epoxidovými, polyuretánovými, polyesterovými, polyakrylátovými NL najväčších svetových výrobcov farieb fy. JOTUN (Nórsko), HEMPEL (Dánsko) a Tikkurila (Fínsko). Týmto sa snažíme zachytiť ekologické trendy známe v Škandinávii a západných krajinách pod hlavičkou spomínaných renomovaných výrobcov - kvalitná bariérová ochrana, vysoká kvalita povrchovej úpravy, dosiahnutá kombináciou naprojektovaných náterových systémov podľa normy ISO 12 944-5 s protokolárne garantovanou hrúbkou aplikovaného suchého filmu náterovej látky.

Na predpovrchovú úpravu používame vysokotlakové vzduchové a mokré technológie uvedených výrobcov, ktoré zabezpečujú očistený, opieskovaný a zdrsnený podklad. Takto pripravený podklad je jednou zo základných podmienok kvalitnej predpovrchovej a teda aj samotnej povrchovej úpravy.

Náterové látky aplikujeme vysokotlakými AIRLESS striekacími zariadeniami GRACO a Wagner so zníženými stratami pri aplikácii, ktoré sú svetovou uznávanou špičkou v tomto odbore.

Pri povrchovej úprave zabezpečujeme medzioperačnú kontrolu kvality aplikačných parametrov a kvality práce v spolupráci s inšpekčnými technikmi importérov náterových systémov, dôkazom čoho je odovzdávací protokol povrchovej úpravy. Tento protokol obsahuje aj namerané parametre konečného náteru, z čoho je možné predpokladať za presne definovaných podmienok životnosť systému podľa podmienok normy ISO 12-944.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.