ponuka činností

Antikorózne nátery oceľových konštrukcií

aplikácia vysokotlakým nástrekom Graco Airless a Wagner Aircoat

Protipožiarne nátery oceľových konštrukcíí a betónov

Liate podlahy – povlakové systémy

Maľby a nátery interiérov

Fasádne nátery

Sanácie a reprofilácie betónových povrchov sanačnými a vysprávkovými systémami

Strojné sadrové stierky v interiéri aplikované na omietky alebo betónové povrchy

Predpovrchová úprava na stupeň St. 3 podľa ISO 8501-1

Vysokotlaké očistenie a odmastenie alebo mokré pieskovanie s prídavkom abrazíva a neutralizátora systémom

Predpovrchová úprava betónových konštrukcií

Ultravysokotlaké očistenie a odmastenie "water jetting" systémom

Predpovrchová úprava na stupeň St. 2 1/2 podľa ISO 8501-1

Otryskávanie kremičitým pieskom, oceľovou drťou